Facebook Youtube ePUAP

Przedsięwzięcia dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2023

Przedsięwzięcia dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2023

W roku 2023 Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, aby uzyskać wsparcie finansowe dla dwóch projektów edukacyjnych. Oba wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, co zaowocowało pomyślnym zrealizowaniem dwóch kampanii edukacyjnych.


Pierwsza kampania, zatytułowana "Rady na odpady - EKOSPEKTAKLE TEATRALNE", obejmowała 44 przedstawienia, w których uczestniczyło 3770 dzieci z klas I i II szkół podstawowych z terenu działania Związku oraz ich nauczyciele. Teatralne przedstawienia wprowadziły dzieci w świat ekologii i nauczyły ich prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi na terenie KZGRL. Poprzez obserwację postaci w spektaklach, dzieci miały okazję zrozumieć, jak dokładnie segregować odpady. Dowiedziały się, jak identyfikować różne rodzaje odpadów i umieszczać je w odpowiednich pojemnikach. Więcej informacji na temat tej kampanii dostępne jest tutaj.


Druga kampania, zatytułowana "SOS dla środowiska czyli Segregujący, Oszczędny, Świadomy", rozpoczęła się w październiku i będzie trwać jeszcze w listopadzie. Skierowana jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z terenu Związku. Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów klas pierwszych w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi, a także minimalizowania ich ilości.


Powyższe kampanie zrealizowano w ramach projektu pn.: „Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z zakresu odpadów komunalnych poprzez konkurs i warsztaty oraz spektakle teatralne”


Natomiast w ramach drugiego projektu wspieranego przez Fundusz, który nosi nazwę „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego - druk kolorowanek i książeczek, produkcja audycji radiowych, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu", wydrukowano 3000 książeczek edukacyjnych i 3000 kolorowanek edukacyjnych, na których pojawia się znana najmłodszym mieszkańcom Związku Drużyna Segregolandii. Książeczki i kolorowanki są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Ponadto, lokalna rozgłośnia radiowa – Radio Elka nadawała audycje na temat odpadów. Dzięki dofinansowaniu zakupiono również sprzęt i materiały dydaktyczne, które uczyniły zajęcia prowadzone przez pracowników KZGRL jeszcze bardziej interesującymi.