Facebook Youtube ePUAP

EkoSpacer w Pakosławiu - uczniowie edukowali mieszkańców jak postępować z odpadami.

Pakosław, 20 września 2023 r. - W minionym tygodniu, uczniowie ze wszystkich klas IV - VIII szkoły podstawowej w Pakosławiu wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu - Ekospacerze zorganizowanym przez nasz Związek.

Rozpoczęcie tego ekologicznego spaceru miało miejsce o godzinie 10:00, kiedy to uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej. To właśnie tam odbyła się prezentacja, podczas której uczniowie dowiedzieli się, jaki jest cel tego wyjątkowego wydarzenia, że celem Ekospaceru jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Pakosławia oraz zachęcenie do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.

Następnie uczniowie i nauczyciele wyruszyli na spacer ulicami miasta, który trwał ponad godzinę. Trzymając rekwizyty i transparenty, wesoło krocząc, zachęcali mieszkańców do odpowiedniego postępowania z odpadami komunalnymi. To była okazja do spotkania się z lokalną społecznością i pokazania, jakie małe kroki mogą przyczynić się do ochrony środowiska.

Na trasie spaceru wyznaczono także punkt edukacyjny, uczniowie zatrzymali się przed Urzędem miasta. Tutaj przeprowadzili krótkie, ale bardzo pouczające spotkanie dla mieszkańców. Jednocześnie uczniowie klasy IV a na ręce Pani Sekretarz wręczyli swoje kartki z przesłaniem dla mieszkańców. Wiadomość była jasna - zachęcanie do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.

Po drodze nie zabrakło również edukacji najmłodszych mieszkańców gminy Pakosław, odwiedziliśmy przedszkole, a uczestnicy ekospaceru wspólnie zaśpiewali przedszkolakom piosenkę o segregacji odpadów.

Zakończenie Ekospaceru miało miejsce w szkole, gdzie odbyło się podsumowanie wydarzenia. Uczniowie zostali poproszeni o złożenie zobowiązań dotyczących dbania o środowisko i stosowania segregacji odpadów w swoim codziennym życiu. To był moment refleksji, który pokazał, że każdy może przyczynić się do ochrony naszej planety.

Ekospacer zorganizowany przez nas w Pakosławiu był doskonałym przykładem, jak lokalna społeczność może aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska. Działania uczniów zainspirowały wielu mieszkańców do bardziej ekologicznego postępowania. To dowód, że nawet małe kroki mogą prowadzić do wielkich zmian, jeśli podejmowane są przez zaangażowanych ludzi.