Facebook Youtube ePUAP

Reklamacje

Reklamacje dot. uszkodzeń

Zgodnie ze szczegółowym przedmiotem zamówienia oraz umową zawartą z przedsiębiorcami odbierającymi od Państwa odpady komunalne wykonawca usługi odbierania odpadów ponosi  odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe przy wykonywaniu odbioru odpadów. Bez względu na to co zostało uszkodzone: krawężnik, studzienka, ogrodzenie, brama, pojemnik na odpady, pojazd, budynek itp.  każda firma odbierająca odpady została zobowiązana na czas trwania umowy z KZGRL do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

W związku z powyższym wszelkie reklamacje dotyczące wszelkich uszkodzeń w tym uszkodzenia czy zabrania pojemnika należy zgłaszać na zasadach odpowiedzialności cywilnej za szkodę do firmy, która bezpośrednio wykonuje usługę odbioru odpadów od Państwa. Wszystkie firmy wykonujące taką usługę są na ten wypadek obowiązkowo ubezpieczone i w przypadku potwierdzenia strat majątkowych można dochodzić wypłaty odszkodowania. 

 

Reklamacje dot. braku odbioru odpadów

W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych reklamację należy jak najszybciej zgłosić w pierwszej kolejności do firmy odbierającej od Państwa odpady, a następnie w razie braku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego pod numerem tel. 65 540 77 93 lub na adres e-mail:  bok@kzgrl.pl  Reklamacje będą na bieżąco weryfikowane. 

 

Reklamacje dot. braku worków do segregacji

W przypadku braku lub niewystarczającej ilości worków do segregacji niezależnie od przyczyny (firma odbierająca odpady nie zostawiła worków na wymianę, worki zostały rozwiane przez wiatr itp.) informujemy, że odpady można wystawić we własnych workach – worki muszą być przezroczyste i opisane tak, żeby można było zweryfikować znajdujące się w nich odpady. Worki dostępne są również w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponadto worki są również dostępne w siedzibach firm odbierających odpady.

Adresy baz firm odbierających odpady dla poszczególnych gmin:

Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Poniec , Rawicz - MZO Sp. z o.o. baza Rawicz ul. Kadecka 34, 63-900 Rawicz


Krzemieniewo, Leszno, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa – MZO Sp. z o.o. ul. Saperska 23, 64-100 Leszno


Wijewo – FUH Dominik Zając, Błotnica ul. Szkolna 46, 64-234 Przemęt


Śmigiel, Krzywiń, Gostyń, Krobia, Pępowo, Pogorzela– ZGO-Nova Sp. z o.o. baza Gostyń ul. Nad Kanią 107-107A, 63-800 Gostyń


 

 

Dane do kontaktu z firmami odbierającymi odpady:

Gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Poniec , Rawicz - MZO Sp. z o.o., nr. tel.: 65 545 32 71, e-mail: baza.rawicz@mzoleszno.com.pl 

Gminy: Krzemieniewo, Leszno, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa – MZO Sp. z o.o., nr tel.: 65 525 92 94, e-mail: dawid.kapski@mzoleszno.com.pl 

Gmina Wijewo – FUH Dominik Zając, nr. tel.: 65 549 64 50, e-mail: fuhzajac.biuro@gmail.com 

Gminy: Śmigiel, Krzywiń, Gostyń, Krobia, Pępowo, Pogorzela – ZGO-Nova Sp. z o.o., nr tel.: 533 320 869, e-mail: biuro@zgo-nova.pl