Facebook Youtube ePUAP

Wymogi dotyczące pojemników na odpady komunalne

Pojemnik na odpady komunalne powinien spełniać następujące warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1 (informacja o spełnianiu normy jest umieszczana przez producentów na pojemniku) tj.:

  • powinien być przystosowany do rozładunku mechanicznego (zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo);
  • powinien posiadać odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą odbiór mechaniczny;
  • pojemnik nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno;
  • pojemnik powinien posiadać pokrywę;
  • pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Informujemy, że oferowane często w sprzedaży pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do rozładunku mechanicznego zarówno konstrukcyjnie jak i wytrzymałościowo. Odpady zgromadzone w tego typu oraz w różnego rodzaju pojemnikach wykorzystywanych zastępczo jak np. wiadra, beczki, itp. nie będą odbierane.

Maksymalna pojemność pojemnika do bioodpadów, pojemnika do zmieszanych odpadów komunalnych oraz popiołu dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych wynosi 360l. 

Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące oznaczania pojemników oraz ich kolorów.