Facebook Youtube ePUAP

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PIERWSZA DEKLARACJA - pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub od momentu powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

ZMIANA DEKLARACJI

  • każdorazowo zmieniając deklarację (np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących Twoją nieruchomość) należy pamiętać aby złożyć NOWĄ DEKLARACJĘ w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana;
  • w deklaracji należy wpisać od kiedy będzie obowiązywać dana zmiana;
  • zmiany dokonać może osoba, która do tej pory była właścicielem nieruchomości - płatnikiem opłaty, na którą była złożona deklaracja;
  • jeżeli z nieruchomości wyprowadzają się wszysty mieszkańcy oraz nie są na niej produkowane odpady, wówczas właściciel nieruchomości składa NOWĄ DEKLARACJĘ w rubryce liczba osób zamieszkujących nieruchomość wpisując "0";
  • w przypadku śmierci właściciela/płatnika należy przedstawić akt zgonu tej osoby.

Poniżej przykładowe wzory jak wypełnić deklarację:

Wzór wypełnienia deklaracji bez zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

Wzór wypełnienia deklaracji ze zwolnieniem z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

Wzór wypełnienia deklaracji dla nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowych z domkiem lub domkami letniskowymi.

Wzór wypełnienia deklaracji dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

 

Możliwe jest edytowanie Deklaracji przy użyciu programu Adobe Reader w wersji min. XI:

Aby edytować dokument należy zapisać go na dysku komputera. Następnie otworzyć zapisany dokument i z panelu bocznego, znajdującego się po lewej stronie ekranu, wybrać polecenie "Wypełnij i podpisz". Aby dodać tekst należy najechać kursorem w miejsce, w którym chcemy wpisać dane, po czym kliknąć raz i wprowadzić żądaną informację.  Aby dodać tekst w innym miejscu, najeżdżamy kursorem w kolejne miejsce i klikamy. Nie zapomnijmy zapisać wprowadzonych zmian.

Pliki do pobrania