Facebook Youtube ePUAP

Postępuj właściwie z odpadami

13 podstawowych zasad gospodarowania odpadami

Postępuj właściwie z odpadami:


1. Dostosuj wielkość pojemnika do swoich potrzeb - odpady nie mieszczące
się w pojemniku, dokładane w workach postawionych obok nie zostaną
odebrane.
2. Wyrzucaj odpady do worków i pojemników o odpowiednich kolorach.
3. Wystawiaj tylko zapełnione worki – każdy worek, w którym gromadzisz
odpady to też odpad.
4. Do worków wyrzucaj tylko puste opakowania.
5. Zdejmuj kapsle i zakrętki z butelek i słoików.
6. Nie tłucz szkła.
7. Zgniataj plastikowe butelki i opakowania oraz składaj kartony – dzięki
temu w jednym worku zmieścisz więcej odpadów.
8. Do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucaj tylko to, czego nie można
poddać odzyskowi lub recyklingowi.
9. Wystawiaj worki i pojemniki z odpadami przed swoją nieruchomość,
zgodnie z harmonogramem, do godziny 6:00 rano.
10. Odpady niebezpieczne i problemowe oddaj do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
11. Korzystaj ze zbiórek objazdowych, podczas których odbierane są odpady
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
12. Nie pal odpadów – w ten sposób trujesz innych i samego siebie.
13. Nie zaśmiecaj miejsc, gdzie przebywasz i wypoczywasz.