Facebook Youtube ePUAP

Postępuj właściwie z odpadami

13 podstawowych zasad gospodarowania odpadami

Postępuj właściwie z odpadami:

 1. Dostosuj wielkość pojemnika do swoich potrzeb - odpady nie mieszczące się w pojemniku, dokładane w workach postawionych obok nie zostaną odebrane.
 2. Wyrzucaj odpady do worków i pojemników o odpowiednich kolorach.
 3. Wystawiaj tylko zapełnione worki – każdy worek, w którym gromadzisz odpady to też odpad.
 4. Do worków wyrzucaj tylko puste opakowania.
 5. Zdejmuj kapsle i zakrętki z butelek i słoików.
 6. Nie tłucz szkła.
 7. Zgniataj plastikowe butelki i opakowania oraz składaj kartony – dzięki temu w jednym worku zmieścisz więcej odpadów.
 8. Do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucaj tylko to, czego nie można poddać odzyskowi lub recyklingowi.
 9. Do pojemnika na popiół wrzucaj tylko popiół wystudzony, nie zalewaj go wodą.
 10. Wystawiaj worki i pojemniki z odpadami przed swoją nieruchomość, zgodnie z harmonogramem, do godziny 6:00 rano.
 11. Odpady niebezpieczne i problemowe oddaj do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 12. Korzystaj ze zbiórek objazdowych, podczas których odbierane są odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 13. Nie pal odpadów – w ten sposób trujesz innych i samego siebie.
 14. Nie zaśmiecaj miejsc, gdzie przebywasz i wypoczywasz.