Facebook Youtube ePUAP

OFERTA PRACY

Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „oferta pracy – nabór na stanowisko ds.: gospodarki odpadami (Biuro Obsługi Klienta)” w sekretariacie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. gospodarki odpadami w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 15.00,

w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów data wpływu do KZGRL.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie BIP KZGRL: Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - Oferty pracy - Biuletyn Informacji Publicznej Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego (kzgrl.pl)